Представяне на специалности „Информатика“ и „Бизнес информационни системи“ в ИУ – Варна

Катедра „Информатика“ на Икономически университет – Варна представя специалности „Информатика“ и „Бизнес информационни системи“. В тази връзка кани всички ученици, които проявяват интерес на информационна среща разговор, в която ще бъдат представени на кандидат-студентите предимствата на висшето образование в сферата на информационните технологии.

За студентите се организират различни допълнителни прояви като преглед на студентската научна дейност. IT Master Class, Олимпиада по програмиране, конкурси за дизайн, финансови награди за талантливите студенти и др.

Записвайки специалност в областта на информационните технологии студентите ще се обучават от висококвалифицирани преподаватели, предимно от катедра „Информатика“, която е една от най-големите катедри и с най-младия преподавателски състав в университета.

Заявяване на желание за среща – до 11.11.2016 г. на класните ръководители.

Administrator

Comments are closed.