Поправителни изпити по учебни предмети

              Поправителните изпити по учебните предмети от задължителната и профилирана подготовка за учебната 2017/2018 година на ученици дневна форма на обучение 9 – 11 клас ще се проведат както следва:

  1.  НЕ – I ЧЕ на 06.07.2018 г., писмен – начало на изпита 09.00 часа, устен – начало на изпита 13.00 часа
  2. Математика на 05.07.2018 г., начало на изпита – 09.00 часа
  3. Химия и ООС на 04.07.2018 г., начало на изпита – 09.00 часа

  

Поправителните изпити по учебните предмети от задължителната и профилирана подготовка за учебната 2017/2018 година на ученици дневна форма на обучение 12 клас ще се проведат:

                Български език и литература, на 14.08.2018 г., начало на изпита – 09.00 часа

 

 Всички ученици, които ще се явяват на поправителни изпити трябва да се явят не по-късно от 08.45 часа във фоайето на Гимназията.

 

                                                                                                Ръководството

 

Administrator

Comments are closed.