Поправителна сесия за учениците от 8 клас и 11 клас

  1. Френски език, I ЧЕ, 8 клас, на 25.08.2016 г. от 9 часа
  2. Математика, 11 клас, на 25.08.2016 г., от 9 часа

Всички ученици, които ще се явяват на поправителен изпит, трябва да са в 08.45 часа във фоайето на Гимназията.

Comments are closed.