Платформата SELFIE

Моля да се преустанови използването на платформата SELFIE занапред и да не се попълва информация от ученици и учители, свързана с полова идентичност в анкети, които са част от електронни платформи.

 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВАРНА

Comments are closed.