План-прием 2018/2019

 ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

И ГРАФИК  НА  ДЕЙНОСТИТЕ

 

  1. Профил чужди езици – английски език. 26 ученици (1 паралелка)

Профилиращи предмети:

1. Английски език

2. Френски език

 

 

  1. Профил чужди езици – английски език. 26 ученици (1 паралелка)

Профилиращи предмети:

1. Английски език

2. Немски език

 

 

  1. Профил чужди езици – немски език 78 ученици (3 паралелки)

Профилиращи предмети:

1. Немски език

2. Английски език

 

 

  1. Профил чужди езици – френски език 52 ученици (2 паралелки)

Профилиращи предмети:

1. Френски език

2. Английски език

 

    Балът за класиране да се образува като сбор от следните елементи:

  • удвоения брой точки от националното външно оценяване по български език и литература;
  • удвоения брой точки от националното външно оценяване по математика;
  • оценките по български език и литература и по математика от удостоверението за основно образование, превърнати по скала в точки, в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Приемът на ученици в VIII клас се извършва съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.


 

 

 ГРАФИК  НА  ДЕЙНОСТИТЕ  ПО  ПРИЕМАНЕТО  НА  УЧЕНИЦИ  В  VIII  КЛАС

В  ГПЧЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ“,  ГР. ВАРНА

Вид дейност

Срок

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране –  до  03.07.2018 г. вкл.
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

04.07. и 05.07.2018г.

от 8.30 – 12.30

13.00 – 17.30 часа

06.07.2018 г.

от 8.30 – 12.30

13.00 – 16.30 часа

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 12.07.2018 г. вкл.
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП на класиране.

13.07. и 16.07.2018 г.

  от 8.30 – 12.30

13.00 – 17.30 часа

17.07.2018 г.

от 8.30 – 12.30

13.00 – 16.30 часа

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – до 26.07.2018 г. вкл.
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП на класиране.

27.07.2018 г.

от 8.30 – 12.00

12.30 – 16.00 часа

30.07.2018 г.

от 8.30 – 12.00

12.30 – 15.30 часа

Обявяване на  броя на незаетите места след трети етап на класиране – 02.08.2018 г.
ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ на кандидати за свободните места след III класиране

31.08.2018 г.  

от 8.30 – 12.00

12.30 – 16.00 часа

ОБЯВЯВАНЕ на резултатите 03.09.2018г. 10.00ч
ЗАПИСВАНЕ класираните ученици

03.09.2018г. 

11.00 – 14.00 часа

 

Administrator

Comments are closed.