Общински кръг на олимпиади и състезания

Общинският  кръг на олимпиадите за учебната 2017/2018 година

ще се проведе както следва:

 • Английски език на 06.01. 2018 г. от 09:00 ч. в стаи 101, 102;103
 • Немски език на 21.01. 2018 г. от 09:00 ч. в стаи 101, 102, 103;
 • Френски език на 21.01. 2018 г. от 09:00 ч. в стая 105;
 • Математическа лингвистика на 14.01.2018 г. от 09:00 ч. в стая 101;
 • История и цивилизация на 12.01.2018 г. от 10:00 ч. в стаи 205 и 206;
 • География и икономика на 10.01.2018 г. от 11:00 ч. в стаи 205 и 206;
 • Физика на 13.01.2018 г. от 14:00 часа в стая 101;
 • Химия и ООС на 20.01.2018 г. от 09:00 ч. в стая 101;
 • Биология и ЗО на 27.01.2018 г. от 09:00 ч. в стая 100В;
 • Философия – до 12.01.2018 г.
 • Астрономия – до 12.01. 2018 г.

 

Състезания:

 • КЛЕТ – НЕ  – 15.01.2018 г. от 11:00 часа в стаи 202, 205, 206
 • Гьоте-институт – Олимпиада НЕ – 26.01.2018 г.
 • Longman Competition – 27.01.2018 г.от 9:00 в стаи 101, 102, 103, 104, 105, 106
 • Творческо писане на английски език – 08.02.2018 г.

 

            Всички ученици, които се явяват на олимпиада и /или състезание

трябва да бъдат 20  минути по-рано в училище.

 

Comments are closed.