Общинският кръг на олимпиадата по Химия и ООС

Общинският кръг на олимпиадата по Химия и ООС ще се проведе на 18.01. (събота) 2020 г. от 9.00 часа.

Всички ученици, които ще участват в олимпиадата, трябва да се явят не по-късно от 8.40 часа.
Информация за разпределението по стаи ще има в деня на олимпиадата.

Comments are closed.