ОБНОВЕНА: ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ В САЩ (ASSIST) И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (НМС)

Обучение на ученици в САЩ (ASSIST) и Великобритания (НМС) за учебната 2017/2018 година

Българска асоциация по четене (БАЧ) съвместно с партньорите ASSIST и HMC обявява ежегодния конкурс за участие по програма „Обучение на ученици в САЩ и Великобритания“ за учебната 2017/2018 година. Финалистите получават стипендии от чуждестранните партньорски организации – ASSIST, САЩ (www.assist-ine.org) и HMC, Великобритания (http://hmc.org.uk/projects) за 1-годишно обучение в едно от техните училища в САЩ или Великобритания.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

  • да са ученици в 10 клас;
  • да са на взраст между 16 и 17 години и 6 месеца към 1 септември 2017 г. (само за кандидатите за HMC);
  • да владеят английски език;
  • да имат много добър или отличен успех;
  • да са български граждани;
  • да не са живели в англоезична страна за повече от 3 месеца през последните 5 години.

Документите за кандидатстване и подробна информация за кандидатстване и провеждането на конкурса, програмите и стипендиите ще са на сайта на БАЧ: www.bulra.org. В случай на въпроси, пишете на електронен адрес bulrakonkurs@gmail.bg.

Моля следете сайта на Българска асоциация по четене (www.bulra.org) и Фейсбук страницата за актуализирана информация!

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ЧЕТЕНЕ

UPDATE

19 ДЕКЕМВРИ е новият срок за кандидатстване за Конкурса на БАЧ за 10-класници за стипендии за 1 годишно обучение в САЩ (ASSIST и Davis) и Великобритания (HMC).
Подробна информация и документи за кандидатстване онлайн са на сайта на Българска асоциация по четене /БАЧ/: www.bulra.org.
Актуализирана и допълнителна информация, както и коментраи на ученици, които участват в програмата тази или предишни учебни години се публикуват и на Фейсбук страницата на БАЧ.
В случай на въпроси моля пишете на e-mail: bulrakonkurs@gmail.com.
Administrator

Comments are closed.