Неучебни дни

             Във връзка с влошената метеорологична обстановка в област Варна дните, 01.03.2018 г. и 02.03.2018 г. ще бъдат неучебни дни за всички училища от областта. (заповед №РД09-347/28.02.2018 г. на МОН)

Учебните занятия ще бъдат възстановени на 06.03.2018 г. от 7,30 часа.

Служителите на ГПЧЕ “Йоан Екзарх” да следят служебните пощи за актуална информация.

Comments are closed.