На 11 януари ще се възстановят учебните занятия

На 11 януари ще се възстановят учебните занятия. Учебните часове ще се проведат при следния график:

1 час  13.30 – 13.55
2 час  14.05 – 14.30
3 час  14.40 – 15.05
4 час  15.25 – 15.50
5 час  16.00 – 16.25
6 час  16.35 – 17.00
7 час  17.05 – 17.30

Родителите, които имат притеснения във връзка с метеорологичните условия и придвижването на децата си, могат да се възползват от правото, което им дава чл. 54, ал.1, т.3 и 4 от Наредбата за приобщаващо образование за ползване на неприсъствени дни с молба от родител до директора на училището, като уведомят за това и класния ръководител.

На 11 януари от 12.30 часа ще се проведе Педагогически съвет.

Administrator

Comments are closed.