Наши ученици на Регионално състезание по дебати и публична реч

news_bestfoundation

Нашите ученици:

  1. Александър Миленков – 11 в клас
  2. Ралица Стайкова – 11 в клас
  3. Николай Стайков – 11 д клас
  4. Магдалена Ташева – 11 д клас
  5. Любослава Стоянова – 11 а клас
  6. Виктория Димова – 10 б клас
  7. Александра Камбурова – 10 б клас
  8. Виолета Богданова – 10 г клас

ще вземат участие в Регионално състезание по дебати и публична реч, организирано от Фондация BEST (Bulgarian English Speech and Debate Tournaments) в гр. Русе на 21-22 ноември 2015 г.

Пожелаваме на всички УСПЕХ!

Administrator

Comments are closed.