Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език

Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език

Областният кръг на Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език за 2020-2021 учебна година ще се проведе на 24.10.2020 г. в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна.

Начало на състезанието – 10:00 часа.
Учениците следва да се явят най – късно в 09:30 часа с документ за самоличност и лични предпазни средства в сградата на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна. Квесторите да бъдат в 09:00 часа в сградата на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна, а четците – в 09:30 часа.
Участниците в състезанието слушат и четат на изучавания ПЪРВИ чужд език и създават текстове на изучавания ВТОРИ чужд език.

Регламент на състезанието:
regl-NS-mnogoezichno_21092020

Administrator

Comments are closed.