НАЦИОНАЛНО МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ, ИСПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, НЕМСКИ, РУСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК

Областният кръг на Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език през 2021-2022 учебна година ще се проведе на 16.10.2021 г. в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна.
Начало на състезанието – 10:00 часа.

Учениците следва да се явят най – късно в 09:30 часа с документ за самоличност и лични предпазни средства в сградата на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна.
Квесторите да бъдат в 09:00 часа в сградата на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна, а четците – в 09:30 часа.

Регламент на състезанието

Comments are closed.