Национален ученически празник „За хляба наш…“

Национален ученически празник „За хляба наш…“

                Конкурсите включени в празника са организирани от ЦПЛР – Център за личностно развитие на децата на Благоевград.

               Крайният срок за подаване на заявките и творбите е 23.03.2018 година включително, важи датата на пощенското клеймо.

За повече информация прочетете тук:

Comments are closed.