Национален конкурс „Млади таланти“

Oт 1999 г. МОН е организатор на Национален конкурс „Млади таланти“. Тази година юбилейният 20-ти конкурс ще се проведе в периода 16-18 април 2018 г. Информацията за обявяването на конкурса, регламентът и формулярите за участия в него са публикувани на страницата на Министерството в рубриката ..Наука“.

Класиралите се на първите три места проекти получават парично възнаграждение по 1 500 лв. и правото да представляват България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който ще се проведе в периода 14 – 19 септември 2018 г. в гр. Дъблин, Ирландия.

Три проекта получават право на участие в Международното младежко научно изложение EXPO Science Europe 2018 г., което ще се състои в периода 16-22 юли 2018 г. в гр. Гдиня, Полша.

Министерството присъжда и три поощрителни награди по 1 000 лв. На отличили се проектни предложения.

Крайният срок за подаване на проекти в електронен формат на български език и на английски език е до 5 април 2018 г. на имейл: vesela.vasileva@mon.bg

Administrator

Comments are closed.