Награда на „Ротари клуб Варна – Евксиноград“

 

На 11.11.2019 година от 18:30 часа в Юнашки салон Ротари клуб „Варна-Евксиногард“ раздаде за дванадесета поредна година награди.

В категория „ОБЩЕСТВЕНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ“ наградата бе присъдена на Валерия Германова от 12а клас.

Comments are closed.