Младежка доброволческа служба

Община Варна стартира кампания за набиране на младежи на възраст между 16 и 29 години за полагане на доброволчески труд в местни неправителствени организации и институции в следните сфери: екология, изкуство, култура, опазване на историческото наследство, спорт и туризъм, медийно обслужване, социални дейности и др.

Формуляри за кандидатстване и Наредба за условията и реда за включване в Младежка доброволческа служба са публикувани на сайта www.varnanamladite.com

Comments are closed.