Международен конкурс на тема „Решаване на климатичните промени“

В Министерството на образованието и науката е постъпила покана от Clean Tech Completition, Роквил Център, Ню Йорк, САЩ към учениците от 15 до 18 години от средните училища в Република България да участват в международен конкурс за 2018 година на тема „Решаване на климатичните промени“.

Условията за участие, междинните срокове, критериите за оценяване и класиране могат да се намерят на електронната страница на конкурса www.cleantechcompetition.org

Administrator

Comments are closed.