Литературен конкурс за авторски художествени текстове на английски и немски език

От 2007 година Първа езикова гимназия – гр. Варна, съвместно с Фондация „Българска памет“, провежда ежегоден литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език. Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН и е финансово подпомогнат от община Варна. Право на участие в него имат ученици от цялата страна в гимназиална училищна степен.

Тема на конкурса за 2016: „ЧУДО

Конкурсните материали трябва да се изпратят не по-късно от 07.05.2016 г. (важи датата на пощенското клеймо) на пощенския адрес на организатора.

Първа езикова гимназия – за КОНКУРС 2016

9010 гр. Варна
ул. „Подвис“ №29

Статутът и формулярът за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на организаторите: http://1eg.eu/.

За въпроси:   e-mail:  literaturen_konkurs@abv.bg

тел. за информация: тел.: /+359 52/ 301 235; 303-785

GSM: 0899081218 (Мария Симеонова – лице за контакт)

Administrator

Comments are closed.