Конкурс „Рождество Христово“

ОБЩИНА ВАРНА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ –

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, ВАРНА

СТАТУТ

на

КОНКУРС „РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО” 2016

І. Цел: Приобщаване на подрастващите към християнските ценности и осмисляне на съдържанието на празника Рождество Христово. Конкурсът е в три раздела:

 • Рисувана картичка
 • Колажирана картичка
 • Приложно изкуство – рождественска украса

ІІ. Право на участие:

В конкурса могат да участват индивидуално всички учeници от І до ХІІ клас от община Варна.

Участниците се разделят на следните възрастови групи:

 • І – ІI клас – първа възрастова група;
 • III – IV клас – втора възрастова групa;
 • V – VІІ клас – трета възрастова групa;
 • VIII- XII клас – четвърта възрастова групa.

В разделите рисувана, колажирана картичка и приложно изкуство могат да участват всички възрастови групи.

ІІІ. Условия за участие

Изисквания към рисуваните картички:

 • Да са по темата „Рождество Христово” и да показват знания за празника.
 • Да се изработени върху основа картон, формат А4 сгънат на две за картичка.
 • Интересен дизайн.
 • Изработени с материали и техника по избор.
 • Данни за участниците да бъдат приложени към всяка творба: трите имена, години, клас, училище, GSM, телефон за контакт, е-mail.

Изисквания към колажираните картички:

 • Да са по темата „Рождество Христово” и да показват знания за празника.
 • Да се изработени върху основа картон, формат А4 сгънат на две за картичка.
 • Интересен дизайн.
 • Изработени с материали и техника по избор.
 • Данни за участниците да бъдат приложени към всяка творба: трите имена, години, клас, училище, GSM, телефон за контакт, е-mail.

Изисквания към рождественската украса:

 • Интересен дизайн.
 • Изработена с материали и техника по избор.
 • Участието е индивидуално.
 • Да бъде изработена от ученика без пряката намеса на възрастен.
 • Да се достави в ЦПЛР-ОДК, ул. „Петко Каравелов” №3А.
 • Данни за участниците да бъдат приложени към всяка творба: трите имена, години, клас, училище, GSM, телефон за контакт, е-mail.

ІV. Общи условия:

 • Компетентно жури ще оценява всички материали, включващи елементи от символите на празника.
 • Участниците ще бъдат класирани на І, ІІ и ІІІ място във всеки раздел и всяка възрастова група.
 • На отличените участници ще бъдат връчени дипломи и награди.
 • Награждаването на участниците в конкурса ще бъде на 17.12.2016 г. (събота) от 10.00 часа в Младежки дом.
 • Протоколите от заседанието на журито ще бъдат публикувани в сайта на ОДК www.odk-varna.com до 13.12.2016 г.

Изпратените конкурсни работи не се връщат.

*Забележка: При невъзможност за присъствие на награждаването наградените участници трябва да осигурят свой представител или ще получат наградите си в ОДК.

Краен срок за приемане на творбите 09 декември 2016 г. до 17.00 часа в сградата на ЦПЛР-Общински детски комплекс, ул. „Петко Каравелов” №3А, ет.2, кабинет №1.

За допълнителна информация: тел.: 052/612 107 www.odk-varna.com

Comments are closed.