Конкурс „Моята България“

ОБЩИНА ВАРНА

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС , ГРАД ВАРНА

ОБЯВЯВАТ

XVI РЕГИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „МОЯТА БЪЛГАРИЯ“ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО И ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ, ВАРНА 2017 Г.

СТАТУТ

Общинският конкурс „Моята България” се организира от община Варна и ЦПРЛ-ОДК, гр. Варна и е посветен на националния празник на България – Трети март. Провежда се в два раздела  – „Художествено слово” и „Фотография”.

Цел: Повишаване интереса на учениците към литературното творчество на българските поети и писатели и интерпретиране на техни произведения. Възприемане на литературата като ценност, като постижение на човешката мисъл и изпитване на потребност от общуване с нея. Изграждане на естетическо отношение към българската литература и нагласа за възприемане и осмисляне на нейната национална самобитност, художествен усет и вкус.

Чрез художественото слово и фотографиите на децата да се разкрие красотата на България с нейната природа, бит и култура и да се възпита любов към „всичко българско и родно“.

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РАЗДЕЛ „ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО”

 1. В конкурса участват ученици от І до XII клас.
 2. Конкурсът се провежда в две категории:
 • Първа категория – училища
 • Втора категория – извънучилищни  организации  и   институции  (ОДК, читалища, школи, формации и др.).
 1. Учениците изпълняват само едно произведение  или композиция  по свой   избор от българската поезия, проза или драматургия.
 2. Участниците се разделят на следните възрастови групи:
 • I – IV клас – Първа възрастова група за индивидуални и групови изпълнения
 • V – VIII клас – Втора възрастова група за индивидуални и групови изпълнения
 • IX- XII клас – Трета възрастова група за индивидуални и групови
  изпълнения
 • Смесена възрастова група, в която могат да участват ученици от различни възрастови групи.
 1. Времетраене на изпълненията:
 • Първа възрастова група – до 3 минути
 • Втора възрастова група – до 4 минути
 • Трета възрастова група – до 6 минути
 • Групови изпълнения – до 10 минути. Допуска се само по едно групово изпълнение от възрастова група.
 1. Участниците подават заявка по образец и я изпращат на електронна поща:
  mybulgaria.varna@gmail.com
 2. Краен срок за подаване на заявките 10 февруари 2017 г.
 3. Конкурсна програма:
 • На 02.2017 г. в Концертна  зала  на  Младежкия  дом   се  явяват учениците от първа категория – училища, по предварително изнесен график
 • На 02.2017 г.   в   Концертна   зала   на   Младежкия   дом   се   явяват учениците    от    втора    категория – извънучилищни    организации и институции    (ОДК,    читалища,    школи,    формации     и    др.)    по предварително изнесен график.
 1. Изпълненията на участниците ще бъдат оценявани от жури от изтъкнати специалисти в областта на художественото слово.

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РАЗДЕЛ „ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ“.

 1. В конкурса участват ученици от І до XII клас.
 2. Участниците се разделят на следните възрастови групи:
  • I – IV клас – Първа възрастова група
  • V – VІІІ клас – Втора възрастова група
  • IX – ХІІ клас – Трета възрастова група.
 3. Участниците в конкурса могат да изпращат само авторски фотографии.Организаторите приемат изпращането на творбите като декларация за авторство от страна на участниците. Не се допускат фотографии, участвали в предишни издания на конкурса. Фотографиите трябва да са заснети през последните 2 години. В конкурса могат да участват както цветни, така и черно-бели фотографии.
 4. Всеки автор може да участва в конкурса с до три фотографии по темата.
 5. Технически изисквания към фотографиите:

Приемат се само дигитални фотографии в JPEG формат, подходящи за принтиране в размер 30х40см (минимум 2000 пиксела по дългата страна) и размер на файла не по-голям от 5MB. Името на файла трябва да бъде заглавието на творбата. Например: morska_gradina.jpg. Допуска се минимална обработка на фотографиите като: корекция на яркост, контраст, рязкост и прекадриране. Не се допуска добавянето на рамки, подписи и водни знаци върху изображението.

 1. Всяка фотография трябва да е придружена от следната информация: Наименование на творбата, трите   имена   на   участника,   възрастова   група,   клас,   училище   или извънучилищна организация, е-mail на участника и телефон за връзка. До участие в конкурса няма да бъдат допускани фотографии, изпратени с непълна информация или такива, които не отговарят на техническите изисквания посочени в т. 4.
 2. Организаторите имат право да публикуват творбите във връзка с популяризиране на конкурса на хартия или в електронен формат в сайта на ЦПРЛ – ОДК, гр. Варна,   да бъдат включени в изложба,   с   която   ще   завърши   конкурсът,   както   и   да  бъдат  използвани   за благотворителни цели.
 3. Критерии за класиране: техническо изпълнение, композиционно решение, художествена стойност.
 4. Творбите ще бъдат оценени от жури от изявени професионални фотографи.
 5. Краен  срок  за  изпращане на фотографиите: 10.02.2017 г. на е-mail адрес: varna@gmail.com
 6. Класираните   творби   ще   бъдат   експонирани   в   изложба   в   деня   на награждаването.

III. НАГРАДИ:

Ще бъдат връчени Специална награда на кмета на гр. Варна, първа, втора, трета награда и поощрителни награди във всеки раздел, категория и възрастова група. Всички участници ще получат грамоти за участие.

Протоколът на журито в двата раздела ще бъде публикуван на 28.02.2017 г. в сайта на ЦПЛР-ОДК, гр. Варна www.odk-varna.com

Тържественото награждаване на лауреатите ще се проведе на националния празник на България – 3 март 2017 г. във Фестивален и конгресен център – Варна.

 

ЦПРЛ – Общински детски комплекс, гр. Варна

Маргарита Шишкова за раздел „Художествено слово“

тел. 0878362041, mybulgaria.varna@gmail.com

Елвира Георгиева  за раздел „Художествена фотография“

тел. 0878362042 mbfoto.varna@gmail.com

 

Comments are closed.