Конкурс “Къде е доброто?” по повод 95 години от създаването на БМЧК

Национален конкурс по повод 95 години от създаването
на Български младежки Червен кръст на тема „Къде е доброто?“

Националният конкурс има за цел да популяризира организацията и нейните дейности сред обществото, както и да мотивира и насърчи децата и младите хора към припознаване на доброволчеството като кауза и необходимост.
Тема на конкурса: „Къде е доброто?“
Периодът на провеждане на конкурса е: 08.05.2016 г. – 30.09.2016 г.
Конкурсът е разделен в три категории, както следва:
– Категория „Снимка“;
– Категория “Картичка“;
– Категория „Комикс“.

Основната платформа, чрез която ще се осъществява провеждането на конкурса, е официалната интернет страница на Български младежки Червен кръст: http://youth.redcross.bg/.

Всеки участник следва да попълни онлайн формата за кандидатстване(youth.redcross.bg/95years/competition/apply/), в която се посочват три имена, възраст, настоящ адрес, телефонен номер, електронна поща и категорията, в която участва. Също така следва да прикачат и произведенията, с които кандидатстват. В случай че те отговарят на изискванията на конкурса и са съобразени с принципите и Етичния кодекс на организацията, съответните материали ще бъдат допуснати до участие. Информация за принципите на организацията и Етичния кодекс можете също да намерите в нашия сайт.

Също така може да се кандидатства и по поща, като произведенията и данни
за участника се изпратят на адрес:
Български Червен кръст
Национален съвет
бул. “Джеймс Баучер” 76
1407 София
България
За Национален конкурс „Къде е доброто“,
Български младежки Червен кръст

Изисквания за участие:


Категория „Снимка“ – право на участие имат желаещите, отговарящи на възрастова група 14-35 години. Всеки участник има право да заяви до 3 броя снимки, с които желае да участва.
Основните изисквания за участие в категория „Снимка“ са
доброто качество на снимките, а също така и обвързаност им с темата на конкурса – „Къде е доброто?“. Наградите от тази категория ще бъдат три, като всяка една от тях ще бъде връчена на различен участник (ако две снимки на един участник заемат първото и второто място, то той ще получи по-голямата награда, а последващата ще бъде връчена на
следващия участник с най-популярна снимка).


Категория “Картичка“ – Желаещите за участие ще бъдат разделени в две възрастови категории 7-13 години и 14-35 години.
Изискванията за участие в категория „Картичка“ са
картичките да бъдат с размер 10,5см/15см, отговарящ на формат А6. Ограничения за използвани техники няма (могат да бъдат както ръчно, така и изработени чрез компютърни програми). Доброто качество и обвързаност с темата на конкурса – „Къде е доброто?“ са основни критерии за оценка. Наградите от тази категория ще бъдат три във всяка възрастова група.


Категория „Комикс“ – Желаещите да участват в тази категория трябва да са на възраст между 14 и 35 години.
Изискванията за участие в категория „Комикс“ са задължително да се обозначи последователността на страниците, като позволеният обем е до 8 печатни страници, формат А4. Сюжетът на творбите трябва да бъде драматургично завършен в рамките на изпратения материал. Техниката е по избор. Качеството и обвързаността с темата на конкурса – „Къде е доброто?“ са основни критерии за оценка. Наградите от тази категория ще бъдат три съответно за първо, второ и трето място. Победителите ще бъдат определени от жури, в чийто състав ще бъдат преподаватели от Националната художествена академия, партньори на БЧК, както и доброволци на Български младежки Червен кръст. Председател на журито ще бъде видния български художник-живописец Греди Асса.


Във всяка категория ще има и победител, определен чрез броя на харесвания на съответната произведение в официалната интернет страница на Български младежки Червен кръст.

Награждаването на победителите ще се състои на официална церемония на 14.10.2016 г. – 95-тият рожден ден на Български младежки Червен кръст. Точна информация за събитието ще бъде публикувана в сайта на организацията между 05.10 и 10.10.2016 г, а спечелилите ще бъдат уведомени лично (по телефон или имейл) и предварително ще се уточни процедурата за получаване на наградите и всички останали подробности.

Материали с липсваща информация за участника (три имена, години, настоящ адрес, телефон и имейл за връзка) няма да бъдат разглеждани. За непълнолетните участници трябва да бъде посочена информация и за родител/попечител/настойник (три имена, адрес, имейл и телефон за връзка).

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към Станимир Тепавски – член на Оперативното бюро на Български младежки Червен кръст на електронна поща s.tepavski@redcross.bg и Диляна Димитрова – експерт, Дирекция „Български младежки Червен кръст“ на електронна поща d.dimtrova@redcross.bg .

ОН-ЛАЙН ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Comments are closed.