Конкурс за поезия и проза „И ти си в мене – ти, родино моя“

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

„И ти си в мене – ти, родино моя“, 2017 г.

Организатори: Община Чирпан, Къща музей „Пейо К. Яворов“ и Фондация „Яворов“. Конкурсът се провежда ежегодно в рамките на Яворовите януарски дни в Чирпан.

В него могат да участват ученици от V до XII клас от цялата страна.

В конкурса учениците са разделени в две възрастови групи:

  • Първа възрастова група – V – VIII клас.
  • Втора възрастова група – IX – XII клас.

Националният младежки литературен конкурс включва два раздела:

  • Поезия – до три стихотворения.
  • Проза – до две творби.

Творбите трябва да бдъат в два екземпляра.

Всеки участник в конкурса трябва да посочи своето име, презиме, фамилия, адрес, училище, клас, телефон за връзка и електронна поща.

Компетентно жури ще оценява литературната стойност на конкурсните работи.

Класираните на първо, второ и трето място ще получат грамоти и награди.

Творбите си изпращайте на адрес:

гр. Чирпан 6200
ул. „Крачолови“ 26
Къща музей „Пейо К. Яворов“
или на e-mail: javorovch@abv.bg
Телефон за справка: 0416 / 94019.

Крайният срок за изпращане на творбите е 30.12.2016 г.

Резултатите ще бъдат обявени по време на Яворовите януарски дни – 13.01 – 15.01.2017 г.

Administrator

Comments are closed.