Конкурс за песен, посветена на „Варна – Европейска младежка столица 2017”

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

Град Варна победи в надпреварата за Европейска младежка столица през 2017 г. Тя спечели в съревнованието с градовете: Кашкайш /Португалия/, Галуей /Ирландия/ и Перуджа /Италия/.

Европейска младежка столица е титла, която се присъжда за период от една година, през която на града победител са дава възможност да представи своя младежки ориентиран културен, социален, политически и икономически живот.

Инициативата за Европейска Младежка Столица създава условия за нови идеи, инициативи, проекти, свързани с активното участие на младите хора в обществения живот.

Една от разнообразните инициативи във връзка със спечелената титла е Националният конкурс за написване на песен, посветена на спечелената титла „Варна – Европейска младежка столица 2017”. Конкурсът се провежда в два етапа: за текст и за музика на нова българска песен и има за цел – създаване на условия за развитие на младежката креативност и популяризиране на нови песни от млади автори.

Публикуваме регламента на I-вия етап на Националния конкурс за написване на текст за песен:

 

ОБЩИНА ВАРНА

обявява

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

за написване на песен, посветена на спечелената титла

„Варна – Европейска младежка столица 2017”

Конкурсът се провежда в два етапа:

за текст и за музика на нова българска песен

I етап – Конкурс за написване на текст за песен

РЕГЛАМЕНТ

 

1. Цел: Създаване на условия за развитие на младежката креативност и популяризиране на нови песни от млади автори.

2. Право на участие: Всички лица на възраст от 16 до 29 години.

3. Изисквания:

• Текстът да бъде на български език и основа за написване на песен, като съдържанието (идеята) е право на автора;

• Всеки автор може да участва с до 2 творби;

• Формат – до 4 основни четиристишия и 1 припев;

• Тематична рамка – текстът да е посветен на спечелената от град Варна титла – „Варна – Европейска младежка столица 2017”.

4. Награден фонд: 1000 лева.

5. Журиране: Тричленно жури от професионални автори ще оценява творбите.

6. Краен срок за предаване: 30 октомври 2015 г.

Текстовете се изпращат на електронен адрес:

pesenems@abv.bg

Придружаваща информация – трите имена, възраст и телефон за контакт.

 

Забележка:

Резултатите от журирането ще бъдат публикувани на сайта на Дирекция „Образование и младежки дейности”, Община Варна – www.varnanamladite.com

Датата и мястото на награждаването ще бъдат допълнително обявени.

 

Вторият етап от Конкурса за написване на песен, посветена на титлата „Варна – Европейска младежка столица 2017” ще се проведе през 2016 г.

Регламентът за написване на музика към номинирания текст ще бъде публикуван на сайта на Дирекция „Образование и младежки дейности”, Община Варна – www.varnanamladite.com – м. март, 2016 год.

 

Телефон за контакти: 052/ 820 804

Administrator

Comments are closed.