Конкурс за изработване проект на „Талисман-гларус за регата тол шипс“

logo

I. Цели:

Стимулиране креативните способности на децата и младите хора, мотивиране участието и стремежа им за творческа активност при изготвяне на талисман, които да се превърне в символ на събитието Регата Тол Шипс 2016.

 

II. Условия за участие:

В конкурса могат да участват: ученици от V до ХІІ клас на варненските училища  и  извънучилищни институции/школи, читалища, студиа и ОДК/

Допустимост:

Няма да бъдат допуснати до участие и ще бъдат дисквалифицирани:

– проекти на лица, които не отговарят на условията за участие в конкурса;

– проекти, които не са създадени специално за конкурса;

– проекти, части, от които са интелектуална собственост на трети лица;

– проекти, показвани публично преди началото на конкурса.

 

III. Регламент:

 

 • Участниците могат да използват всички видове техники на изящните и приложни изкуства, както и дигитални техники;
 • Всеки участник участва с по 1 предложение за талисман-гларус, в предпочитаната от него техника;
 • Придружаваща информация – на представените материали се изписват трите имена, телефон за контакт за връзка.
 • Участниците предават към проекта кратко текстово описание – идея, послание (файл – текстов формат);

 

IV. Критерии за оценяване:

 • тематичност /да отговаря на зададената тема/;
 • художествени качества;
 • техничност /качество на изображението/модела; образ в анфаз, профил; 3D/

 

V. Награди

Компетентно жури от експерти на организационен комитет за регата Тол Щипс, сформиран със заповед на кмет 4773/24.11.2015 ще разгледа и номинира най – добрите.

Отличените на първо, второ и трето място ще бъдат наградени с предметни награди. Ще бъдат раздадени и поощрителни награди.

Авторът/ите на спечелилия проект ще получат награда в размер на 1000 лева.

Журито ще присъди и две допълнителни награди всяка в размер на 250 лв.

 

VI.Краен срок за предаване на проектите:

 • 05.2016 г. в база „Младежки дом”, бул.“Цар Освободител“ 27, дирекция „Спорт”, стая № 4 или на e-mail: otdel_sport@abv.bg
 • Проектите могат да бъдат подавани от 00:00 часа на 25.04.2016 г. до 00:00 часа на 21.05. 2016 г.;
 • Проекти, подадени след края на обявения срок няма да се приемат без значение от датата на пощенското клеймо.

 

Авторски права

 • Авторите на подадените в конкурса проекти предоставят право на Община Варна да ги разпространява и показва неограничен брой пъти в тяхната цялост или части от тях във връзка с конкурса и/или за целите на популяризиране на град Варна. Община Варна не дължи насрещно възнаграждение за предоставянето на описаното право на използване.
 • След обявяване на резултатите от конкурса, спечелилите проекти стават собственост на Община Варна.
 • Авторите на спечелилите проекти остават носители на авторските и сродните права върху тях, съгласно ЗАСП, като нямат право до ги предоставят за изпълнение на трети страни.
 • При публикуването на всички проекти или части от проекти задължително ще бъдат упоменавани и техните автори.

 

Лице за контакт и допълнителна информация:

Данчо Илиев, гл. експерт

телефон: 052/820 806

Албена Павлова, гл. експерт

телефон: 052/820 187

 

Забележка:

За датата и мястото на награждаване на отличените участници ще бъдете допълнително информирани.

За информация на кандидатите: Лого на Регата „Тол Шипс“ и регламент на конкурса – на www.tallships.bg

Comments are closed.