Колко е опасен COVID-19?

Заповед на Министъра на образованието тук

Може да се запознаете с някои особености за вируса тук.

Comments are closed.