КОЛЕДНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ – 2015 г.

В края на 2015 г. в ГПЧЕ „Йоан Екзарх” се организира и проведе традиционната Коледна благотворителна кампания, включваща Коледен благотворителен концерт и Коледен благотворителен базар.

Общата сума, която бе събрана възлиза на 5 790.01 лв. От нея са направени разходи за Коледния концерт в размер на 30 лв.

С решение на Ученическия съвет, средствата, събрани от Коледния благотворителен концерт, които възлизат на 4 779.60 лв., ще бъдат дарени както следва:

  • 2 500 лв. на дом за деца, лишени от родителски грижи – с. Бързица, община Провадия, за закупуване на дрехи и обувки;
  • 1000 лв. за самотна майка с болни близначета за отглеждането им.
  • Остатъкът от средствата ще подпомогнат отбелязването на 60 годишния юбилей на ГПЧЕ „Йоан Екзарх” – Варна.

С най-голям принос в тази благотворителна акция са класовете:

8в клас – 190 лв.

8г клас – 178 лв.

8д клас – 168 лв.

11в клас – 165 лв.

Средствата, събрани от Коледния благотворителен базар – 799.41 лв. , заедно с индивидуално събраните суми от 10е клас –  105 лв. и 10ж клас – 93 лв. , в общ размер – 997.41 лв. ще бъдат дарени за лечението на г-жа Светлана Дичева, учител по френски език в нашето училище.

Ръководството на ГПЧЕ „Йоан Екзарх” – гр. Варна изказва своите благодарности на всички ученици и преподаватели, които активно се включиха в организирането и провеждането на Коледните благотворителни мероприятия.

Comments are closed.