Информация за отбелязване на празниците през месец май

Скъпи ученици,

               Наближава месец май – месецът с прекрасни празници, които предлагаме да отбележим  с интересни и креативни дейности. Празниците са много, но бихме искали да обърнем особено внимание на:

  • 9 май – Ден на Европа – с акцент върху миналото и настоящето на общия европейски дом;
  • 11 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий – Патронен празник за нашето училище;
  • 24 май – Ден на българската просвета и славянската писменост и култура, един от най-светлите български празници.

За да се справим с предизвикателствата, пред които сме изправени, предложението ни е да разделим подготовката за отбелязването на празниците по випуски:

Випуск 8-ми и 9-ти клас- проекти, свързани с отбелязване на 9. Май;

Випуск 10- ти клас- да изготвят продукти, свързани с отбелязване на 11. май;

Випуск 11-ти и 12-ти клас- отбелязване на 24. май

 

     Уважаеми ученици от 8 и 9 клас,

Във връзка с отбелязването на 9 май – Деня на Европа към нашето училище е отправено специално предизвикателство – да подготвим интересен виртуален продукт, свързан с 9 май – Ден на Европа – минало и настояще на общия европейски дом.

Предлагаме Ви теми, по които класът Ви да работи (като може да предложите и друг Ваш избор) и изработите общ за класа продукт:

Крайният срок  е 03.05.- предложенията изпращайте на класния ръководител.

Примерни теми за проекти:

  • „Да се запознаем с държавите в Европа“

Организиране на виртуален панаир, който да дава възможност да се опознае Европейския съюз, национални „щандове“, миниуроци, онлайн игри, музикални изпълнения. Запознаване с различните аспекти на Европейския съюз.

 

  • Европейската култура в нашия град

Откриване на места, свързани с европейската култура във Варна. Това може да бъде например местният парк, проектиран от френски архитект, или местната библиотека или друг подобен обект. Изготвяне на материал с възможност за виртуална обиколка с цел опознаване на паметните места, свързани с европейски корени или влияния.

 

  • Кулинарните деликатеси на Европа

Представяне на типични ястия на държавите членки на ЕС. (може и с рецепти към тях като предизвикателство за запалените кулинари)

 

  • „Флаговете на Европейския съюз“

Представяне на флаговете на държавите членки на ЕС, съпроводено с малка, но интересна информация за флага или държавата, култура или традиции …

 

  • Европейският съюз

Виртуална обиколка из основните сгради-символи на ЕС или държавите членки с кратна информация и линкове

 

  • На Концерт из Европа

Песни  на различни европейски езици.

 

Източник за информация, материали и идеи може да бъде секция на този официален сайт: https://europa.eu/learning-corner/home_bg

 

Уважаеми ученици от 10 клас,   

Вие имате честта и задължението да представите с много креативност, мисъл и иновативност как можем да отбележим виртуално празника на Гимназията! 11 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий – Патронен празник за нашето училище. Със сигурност той ще бъде неповторим, а кой знае може би и единствен такъв! Няма ограничение за темата и начина.

Краен срок за предаване: 06.05.2020 година, на кого:  Д. Маркова и Л. Кръстева.

 

 Скъпи ученици от 11-ти и 12-ти клас,

за Вас остана най- голямото предизвикателство! Да празнуваме заедно 24 майДен на българската просвета, славянската писменост и култура! Вие имате думата! За някои от Вас той ще бъде последният празнуван като ученици празник. Ние предлагаме изготвянето на колаж или друг подобен продукт, на звуков фон, който ще отрази участията на Гимназията в шествията за отбелязване на 24. май през последните години.

Краен срок: 12.05.2020 година, на Д. Маркова и Л. Кръстева.

 

 

 

Comments are closed.