Иновационен лагер по проект „Социални иновации“

                  JA България и NN  организират иновационен лагер на 16 и 17.03.2018 г. в рамките на
проекта
„Социални иновации“.

Целта му е да насърчи младежи на възраст между 15 и 18 години да използват когнитивните си способности с цел генериране на иновативни идеи, които да адресират социални проблеми, като същевременно развиват разнообразни умения, които им помагат да станат по-отговорни от социална гледна точка служители и предприемачи.
В
иновационния лагер могат да се включат екипи (до трима души) със свое иновативно
бизнес решение на зададения казус, както и самостоятелни участници.

За повече инфомация четете тук

Administrator

Comments are closed.