Изпити на ученици за свободни места в 10 клас

Изпити на ученици за свободни места в 10 клас, профил Чуждоезиков –  немски език

(за прием и приравнителен)

 

 

 

11.09.2017 г. – Немски език, 8 клас, I чужд език

09.00 ч. – писмен изпит

13.00 ч. – устен изпит

 

11.09.2017 г. – Френски език, 9 клас, I чужд език

09.00 ч. – писмен изпит

13.00 ч. – устен изпит

 

12.09.2017 г. – Немски език, 9 клас, I чужд език

09.00 ч. – писмен изпит

13.00 ч. – устен изпит

 

13.09.2017 г. – Английски език, 9 клас, II чужд език

09.00 ч. – писмен изпит

13.00 ч. – устен изпит

 

              Всички ученици, които ще полагат изпити за попълване на свободни места следва да се явят във фоайето на гимназията 15 минути преди започване на изпита. Конспекти може да изтеглите от тук
За повече информация: след 14.00 часа на телефон 052/302-361

Comments are closed.