Изпити за промяна на оценка

Изпитите за промяна на оценка ще се проведат при следния график:

  1. Немски език (IЧЕ) – 9 клас – 16.05.2017г – 13,30ч – стая 306;
  2. Немски език (IЧЕ) – 10 клас – 17.05.2017г – 13,30ч – стая 306;
  3. Математика – 9 клас – 16.05.2017г – 13,30ч – стая 306;
  4. Математика – 10 клас – 17.05.2017г – 13,30ч – стая 306;
  5. Химия и ООС – 10 клас – 16.05.2017г – 13,30ч – стая 306;
  6. Химия и ООС – 11 клас – 16.05.2017г – 13,30ч – стая 306;
  7. Биология и ЗО – 10 клас – 17.05.2017г – 13,30ч – стая 306;
  8. Биология и ЗО – 11 клас – 17.05.2017г – 13,30ч – стая 306;
  9. Физическо възпитание и спорт – 9 клас – 16.05.2017г – 13,30ч – физкултурен салон.

Учениците са длъжни да се явят 15 минути преди началото на изпита във фоайето на училището.

Comments are closed.