„Избори за членове на Европейския парламент“ – Ден на отворените врати

Европейският парламент е избираем орган на ЕС за срок от 5 години със законодателни, надзорни и бюджетни отговорности. Състои се от 751 членове, 17 от които се избират от Република България.

На 26 май 2019 г. се избират членове на Европейския парламент от Република България. На този ден ще могат да упражнят правото си да избират представителите на нашата страна в Европейския парламент (евродепутати) включително учениците, които са навършили 18 години към изборния ден включително.

Централна избирателна комисия ще проведе Ден на отворените врати на 22 май 2019 г. от 12:00 ч до 13:00 часа. На този ден учениците, които ще имат правото да избират и гласуват на изборите за членове на Европейския парламент, и които желаят, могат да се срещнат с членовете на Централната избирателна комисия и на районните избирателни комисии.

Срещата за област Варна ще се проведе на 22 май 2019 г. в Спортна зала, зала за изложения от 12:00 ч. до 13:00 часа Учениците ще бъдат посрещнати от председателя на РИК – Варна и ще могат да получат отговор на поставените от тях въпроси.

Списъкът на районните избирателни комисии е публикуван на официалната страница на Централната избирателна комисия, https://wwvv.cik.bg, рубрика „Избори за членове на Европейския парламент 2019“, Районни избирателни комисии (РИК) – връзки към РИК, контакти“.

Обръщението на Централната избирателна комисия към избирателите, навършили пълнолетие, е публикувано на официалната страница на ЦИК – рубрика „Избори за членове на Европейския парламент 2019“, „За избирателите“, https://www.cik.bg/bg/ep2019/for-voters.

 

Administrator

Comments are closed.