Зрелостниците могат да видят писмените си работи от ДЗИ

                            Зрелостниците могат да видят писмените си работи от ДЗИ в библиотеката на Гимназията от 15.06. до 19.06.2017 г. от 13.30 до 15.00 часа. Проверката се извършва в присъствието на член от зрелостната комисия/класен ръководител по електронен път след въвеждане на име и входящ номер.

Comments are closed.