ЗА 12 КЛАС

Учениците от 12 клас, които не са присъствали на тържественото връчване на
дипломите за завършено средно образование, могат да ги получат в Гимназията от
канцеларията на заместник – директорите УД до 29.06.2023 година, между 07.30 и 8.30
часа или между 13.30 и 14.30 часа.

Administrator

Comments are closed.