За 12 клас

Учениците от 12 клас, които не са присъствали на тържественото връчване на дипломите за завършено средно образование, могат да ги получат в Гимназията от канцеларията на заместник – директорите УД между 13.30 и 15.00 часа.

Administrator

Comments are closed.