Записване на ученици след VII клас (първо класиране)

Записване на ученици след VII клас за учебната 2016/2017 година –
Първи етап на класиране

Работно време:

28.06.2016 г. – 8.30 – 12.30 часа / 13.00 – 17.00 часа

29.06.2016 г. – 8.30 – 12.30 часа / 13.00 – 17.00 часа

30.06.2016 г. – 8.30 – 12.30 часа / 13.00 – 17.00 часа

Необходими документи при записване:

  1. Заявление до директора (получава се на място)
  2. Оригинал на удостоверението за завършен VII клас
  3. Удостоверение за преместване
Administrator

Comments are closed.