Занимания по интереси 2022-2023 учебна година

Уважаеми ученици,

молим ви да попълните анкета за вашите интереси и желание за включване в групите занимания по интереси през тази учебна година. Анкетата се попълва от всички ученици!

Срок за попълване – 12.30 часа на 23. септември

https://forms.gle/UcaCoitLHd4wi1Eu9

Comments are closed.