ДЕКЛАРАЦИИ – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

        Всички ученици от 11 клас трябва да подадат попълнена декларация за здравно осигуряване.

Бланката може да се изтегли от тук

        Краен срок за подаване – 20.01.2020.

Comments are closed.