ДА ПРИЛОЖИМ НАУКАТА В ПРАКТИКАТА

По случай 60-годишния юбилей на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ МО ПНЕ организира изложба на макети и модели, свързани с учебното съдържание по биология, химия и физика. Учениците се включиха с ентусиазъм и представиха макети на изкуствени спътници и летателни апарати, както и модели на слънчевата система, на химични съединения и молекули, на молекула на ДНК, цикъл на Кребс, хромозоми, модел на клетка и др. Изработването на експонатите позволява на учениците по-добре да се запознаят с устройството и функциите на изучаваните природни обекти и процесите, протичащи в тях.

IMG_20160412

Comments are closed.