Грипна ваканция

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

  1. Съгласно Протокол № 1 от 27.01.2020 г. на Директора на РЗИ-Варна е издадено задължително предписание за преустановяването на учебно – възпитателния процес за периода от 28.01.2020 г. до 05.02.2020 г. включително.

 

  1. От 06.02.2020 г. /четвъртък/ учебните занятия ще се провеждат първа смяна и ще започват 07.30 ч.
Administrator

Comments are closed.