График на дейностите за периода 13.04.-15.04.2020 (обновена)

Скъпи ученици,

               На основание Заповед № 09-746/ 08.04.2020 г. и Заповед № 09-762/ 09.04.2020 г. на министъра на образованието и науката и указания на МОН – писмо изх. № 9105-134/ 09.04.2020 г., за периода 13.04.-16.04.2020 г. „може да не се осъществява пряка работа с ученици“, а „на учениците може да се предложат дейности за обща подкрепа и личностно развитие, дейности за поддържане на физическата активност, дейности за развитие на социални и граждански умения, творчески дейности, психологическа подкрепа и др.“ Дневната ангажираност на учениците не бива да надвишава 4 часа.

ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ ви предлага график на дейностите за указания период, като е важно да знаете:

  1. На всеки клас е изготвен график за периода 13.04.-15.04.2020 г., като са посочени часът и предлаганите от учителите дейности, в които можете да се включите – тук
  2. Съгласно качения на сайта график за онлайн консултации може да осъществите връзка със съответния учител, като използвате посочената платформа – тук
  3. Училищният психолог и педагогическият съветник са изготвили график на дейностите, които предлагат и ще намерите в допълнителен файл – тук
  4. За 16.04.2020 г. училището предлага асинхронни дейности, планирани от учителите, преподаващи в съответния клас. Покана към всички ученици за виртуална разходка в най-известните музеи и зоологически градини в света, отправена от училищния психолог и педагогическия съветник, може да видите – тук 
  5. Часовете се провеждат по установения график за учебни часове с начало 08.30ч.

 

*Забележка: За учениците от 12 кл. в посочения период се провеждат редовни учебни часове според седмичната им програма.

 

 

Comments are closed.