График за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади през учебната 2015/2016 година

Областният кръг на олимпиадите за учебната 2015/2016 година ще се проведе, както следва:

  • Философия на 12.02.2016 г. (петък) от 14,00 часа в ОУ „Цар Симеон I“, гр. Варна;
  • Химия и опазване на околната среда на 13.02.2016 г. (събота) от 14,00 часа в VII СОУ „Найден Геров“ – Варна;
  • Френски език на 19.02.2016 г. (петък) от 14,00 часа в IV ЕГ „Фредерик Жолио Кюри“ – Варна;
  • Немски език на 20.02.2016 г. (събота) от 09,00 часа в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна;
  • История и цивилизация на 20.02.2016 г. (събота) от 14,00 часа;
  • Български език и литература на 21.02.2016 г. (неделя) от 09,00 часа в VIII СОУПЧЕ „А. С. Пушкин“;
  • Биология и здравно образование на 27.02.2016 г. (събота) от 09,00 часа.

Учениците да се явят най-късно до 30 минути преди началния час и да носят документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка. Да се запознаят с реда и условията за провеждане на олимпиадите, за проверка и оценка на писмените работи.

Administrator

Comments are closed.