Вътрешно училищно първенство по волейбол

По повод патронния празник на гимназията учителите по физическо възпитание и спорт организират турнир по волейбол между паралелките. Участниците ще бъдат разделени в три възрастови групи : 8 и 9 клас ; 10 и 11 клас ; 12 клас.
Условия за участие :
• Отборът да бъде съставен от 6 до 10 човека , като задължително в него участват минимум 2 момичета.
• В един отбор участват ученици само от една паралелка.
• Всеки отбор трябва да представи списък на участниците в срок до 31.03.2022г. на учителите по физическо възпитание и спорт.
• Всеки отбор трябва да определи своя капитан , който осъществява комуникация за графика на провеждане на срещите.

Турнира ще се проведе от 18 април до 31 май . ГПЧЕ „ Йоан Екзарх” ще осигури награди за участниците/купи,медали и грамоти/.

За повече информация се обърнете към учителите по физическо възпитание и спорт.

Administrator

Comments are closed.