Възстановяване на учебният процес

От 06.02.2019 г. се възстановява учебният процес. Учебните часове през втория учебен срок ще започват от 07.30 часа.

Седмичното разписание и разпределението по стаи ще бъде публикувано в сайта на гимназията.

Administrator

Comments are closed.