Във Варна откриват телефонна линия за психологическа помощ на засегнати от COVID-19

Във Варна отново се открива телефонна линия за оказване на психологическа подкрепа на хора, засегнати от COVID 19 и техни близки.

Нуждаещите се могат да потърсят помощ на телефон 052/985099 от понеделник до петък от 09:00 до 16:00 ч.

Организатор е дирекция „Превенции“ към Община Варна.

Продължава да се осигурява безплатна психологична и кариерна помощ и на училищната общност във Варна. Всеки работен ден в електронна среда работи екип психолози от Общинския център за психологична подкрепа към дирекция „Образование и младежки дейности”.

Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант, координатор

всеки работен ден от 10.00 – 13.00 ч.; 0882 567 038, e-mail: empatia@abv.bg

Боряна Чалъкова – клиничен психолог, психотерапевт:

всеки работен ден от 10.00 – 12.00 ч.; e-mail: together.withb@gmail.com; 0887 498 047

Марина Габровска – психотерапевт, медиатор:

понеделник и четвъртък от 09.00 – 13.00 ч.,

e-mail: together.withm@gmail.com; 0885 911 728

Националната денонощна телефонна линия за деца – 116 111

Administrator

Comments are closed.