ВАЖНО!!! РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА ОСМИ КЛАС

ВАЖНО!!!

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА ОСМИ КЛАС

Във връзка с продължаващата епидемична обстановка и въведените от 07.09.2021 г. със Заповед № РД- 01- 748/ 02.09.2021 г. на министъра на здравеопазването нови противоепидемични мерки уведомяваме родителите на новоприетите ученици от осми клас за следното:

  1. Обявените присъствени родителски срещи за 08 и 09 септември ще се проведат онлайн до 15.09.2021 г. Класните ръководители на осми клас ще се свържат с родителите за допълнитена информация.
  2. Учебниците, с които ще работят учениците по немски и английски език, са публикувани в сайта на гимназията и трябва да бъдат набавени индивидуално до 15.09.2021 г.

Comments are closed.