Бюджет

Касов отчет за периода от 01.01.2021 до 30.09.2021г. PDF
Касов отчет за 03.2021 PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2020 до 31.12.2020г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2020 до 30.09.2020г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2020 до 30.06.2020г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2020 до 31.03.2020г. PDF
Бюджет за дейност 3/01/322 неспециализирани училища ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ по бюджета на община Варна за 2020 г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2019 до 30.09.2019г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2019 до 30.06.2019г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2019 до 31.03.2019г. PDF
Бюджет за дейност 3/01/322 неспециализирани училища ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ по бюджета на община Варна за 2019 г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2018 до 31.03.2018г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2018 до 30.06.2018г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2018 до 30.09.2018г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2018 до 31.12.2018г. PDF
Бюджет за дейност 3/01/322 общообразователни училища по бюджета на община Варна за 2018 г. PDF
Касов отчет на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ за 2017 г. PDF
Бюджет за дейност 3/01/322 общообразователни училища по бюджета на община Варна за 2017 г. PDF
Бюджет за дейност 3/01/322 общообразователни училища по бюджета на община Варна за 2016 г. PDF
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. HTML