Бюджет

Бюджет за дейност 3/01/322 общообразователни училища по бюджета на община Варна за 2023 г. PDF
Касов отчет за 01.01.2024г. до 31.03.2024г. PDF
Касов отчет за 01.01.2023г. до 30.06.2023г. PDF
Касов отчет за 01.01.2023г. до 31.12.2023г. PDF
Касов отчет за 03.2023г. PDF
Касов отчет за 2022 г. PDF
Касов отчет за 09.2022г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2022 до 30.06.2022г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2022 до 31.03.2022г. PDF
Бюджет за дейност 3/01/322 общообразователни училища по бюджета на община Варна за 2021 г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021г. PDF
Касов отчет за 12.2021г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2021 до 30.09.2021г. PDF
Касов отчет за 03.2021 PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2020 до 31.12.2020г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2020 до 30.09.2020г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2020 до 30.06.2020г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2020 до 31.03.2020г. PDF
Бюджет за дейност 3/01/322 неспециализирани училища ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ по бюджета на община Варна за 2020 г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2019 до 30.09.2019г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2019 до 30.06.2019г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2019 до 31.03.2019г. PDF
Бюджет за дейност 3/01/322 неспециализирани училища ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ по бюджета на община Варна за 2019 г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2018 до 31.03.2018г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2018 до 30.06.2018г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2018 до 30.09.2018г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2018 до 31.12.2018г. PDF
Бюджет за дейност 3/01/322 общообразователни училища по бюджета на община Варна за 2018 г. PDF
HTML