Безплатни консултации за деца, ученици, родители и педагози

ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ”

Психологичен център за подкрепа  на училищната общност

  • Психологична и психотерапевтична подкрепа при емоционални и поведенчески предизвикателства в системата училищна общност – фамилна среда;
  • Спешна психологична помощ при случаи с деца в образователната система;
  • Кариерно ориентиране и консултиране.

 

ГРАФИК

на безплатните консултации за деца, ученици, родители и педагози

за учебната 2016/2017 г.

Психологичен консултативен кабинет

(база Ресурсен център Варна)

Психологичен и кариерен кабинет „Емпатия”

(база ОДК, ул.П.Каравелов № 3)

Марина Габровска 

психолог,  психотерапевт

0885 911 728

понеделник/четвъртък

 

Боряна Чалъкова

клиничен психолог, психотерапевт

0887 498 047

сряда /петък (след15:00)

Цвета Стоянова

кариерен психолог GCDF

координатор на ОЦ за ППК

0882 567 038

 

понеделник четвъртък

12:30 -16.30

петък

09.30 – 13.30

Забележка:

  • Психолозите са членове на Националната мобилна група за психологическа подрепа на МОН.
  • Психолозите приемат за консултация деца, ученици, родители и педагози в посочените дни по договаряне, както и в други дни при заявка от училищната общност.

Comments are closed.