Анкета за учениците от 10 клас – „Профилирано обучение в 11 и 12 клас“

Анкетата трябва да бъде попълнена от всеки ученик от 10 клас в срок до 23 март 2020 година
Линк към анкетата:

https://forms.gle/J5v1FD58ah322DPz7

Comments are closed.