VI-ти Национален конкурс „България в картини и слово“ 2019

VI-ти Национален конкурс с международно участие за литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация/видеоклип „България в картини и слово“ 2019 година, организиран от Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс, гр. Търговище.

Краен срок на изпращане на конкурсните материали – 29 март 2019 г. Важи датата на пощенското клеймо.

Адрес за изпращане на творбите:

7700 гр. Търговище, пл. „Стоян Мавродиев“, ПК 53;

ЦПЛР – Обединен детски комплекс Търговище За конкурса „България в картини и слово“

За повече информация прочетете тук

Administrator

Comments are closed.